Homologacja pojazdów

Firma GORRETT biorąc udział w konkursie o dofinansowanie Unii Europejskiej z działania 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Zrealizowała projekt pod tytułem”

Badania homologacyjne dwóch typów przyczep kat. O 1 zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2007/46/WE dla firmy GORRETT.”

 

Opis i cel projektu:

W ramach usługi badawczo – rozwojowej będącej przedmiotem niniejszego projektu nastąpi wdrożenie nowego produktu opracowanego przez firmę GORRETT, który po potwierdzeniu swej jakości i spełnieniu wymogów dyrektywy 2007/46/WE stawianym pojazdom poruszającym się po drogach publicznych.

Dzięki dofinansowaniu z UE nastąpi znaczny rozwój firmy polegający na wprowadzeniu do produkcji i sprzedaży na rynku Polskim jak i krajów UE przyczep samochodowych kat. O 1 – do 750kg jedno i dwuosiowych.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 41 822zł

Dofinansowanie z UE wynosi: 28 260zł

 

 

nastroneinformacja2